Τοπικά

O Δήμος Πατρέων δεν υπογράφει το μνημόνιο για την έλευση του φυσικού αερίου

Γράφτηκε από westcity team
    

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη, Ν. Φαρµάκη, έστειλε ο ∆ήµαρχος της Πάτρας, Κ. Πελετίδης, µέσω της οποίας τον ενηµερώνει πως ο ∆ήµος Πατρέων δεν θα συνυπογράψει το µνηµόνιο συνεργασίας των εµπλεκοµένων φορέων για την έλευση του φυσικού αερίου, όπως είχε ζητηθεί και αποφασιστεί κατά τη σύσκεψη που είχε γίνει τον περασµένο ∆εκέµβριο στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.

Στην ενηµέρωση αυτή προέβη χθες προς το Περιφερειακό Συµβούλιο ο κ. Φαρµάκης, γνωστοποιώντας παράλληλα πως το σύνολο σχεδόν των άλλων φορέων έχει ήδη απαντήσει θετικά – και υπογράψει – το σχετικό συµφωνητικό, το οποίο ως στόχο είχε την ενυπόγραφη δέσµευση όλων στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων, προκειµένου το έργο να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2023 (λόγω ΕΣΠΑ).

«Πρόκειται για µία εξέλιξη απολύτως πρόσφατη, για µία επιστολή που έλαβα στις 21 Μαΐου, για την οποία πιστεύω πως όφειλα να ενηµερώσω το Σώµα, το οποίο πιστεύω πως θα επαναδιατυπώσει την προσήλωσή του στον σχεδιασµό που είχε ξεκινήσει ακόµα και πριν τη δική µας θητεία, ως ένα έργο µείζονος σηµασίας για την ∆υτική Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Φαρµάκης, προσθέτοντας: «Εφόσον η άρνηση δεν συνδυάζεται µε προβλήµατα στην υλοποίηση του έργου, για εµάς δεν σηµαίνει κάτι. Συνεχίζουµε αταλάντευτα στην κατεύθυνση υλοποίησης του έργου. Προχωράµε
στη συνέχιση της εµβληµατικής πρωτοβουλίας για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας».

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε όσα ανέφερε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Πελετίδης στην επιστολή του εκφράζει τη θέση πως η έλευση του φυσικού αερίου στην περιοχή πρέπει να γίνει µέσω κεντρικού αγωγού και όχι µέσω οδικής µεταφοράς υγροποιηµένου αερίου.

«Μπορεί η µεταφορά υγροποιηµένου φυσικού αερίου να µην ικανοποιεί στο έπακρο τη ∆υτική Ελλάδα είναι όµως ένας δρόµος για να βγει η περιοχή από την ενεργειακή αποµόνωση, ενώ παραµένει ως διεκδίκηση η επέκταση του αγωγού Φυσικού Αερίου για την ολοκλήρωση του έργου» σχολίασε ο κ. Φαρµάκης, που παράλληλα πραγµατοποίησε
µία πολύ σύντοµη ιστορική αναδροµή, αναφέροντας µεταξύ άλλων ότι τον περασµένο ∆εκέµβριο είχε συγκαλέσει τη σύσκεψη φορέων και είχε ζητήσει την έγγραφη δέσµευση όλων των πλευρών, καθώς είχαν σηµειωθεί ήδη σηµαντικές καθυστερήσεις.

/* ]]> */