Τα νέα της Αγοράς Τα νέα των Επιχειρήσεων

ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ – VOUCHER 600 €

    

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων Επιστημόνων και Ελεύθερων επαγγελματιών (VOUCHER 600 €).

Ειδικότερα, η χορήγηση του επιμορφωτικού επιδόματος 600 ευρώ αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, για 100 ώρες τηλεκατάρτισης. Το μέτρο θα αφορά 170.000 επιστήμονες, προερχομένους και από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

  • Δικηγόρων
  • Γιατρών
  • Μηχανικών
  • Οικονομολόγων /Λογιστών
  • Εκπαιδευτικών
  • Ερευνητών

Το πρόγραμμα θα γίνει με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο. Οι οφωλουμενοι θα λάβουν μετά το τέλος της κατάρτισης την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στο : ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –  6906759034 

/* ]]> */