Τοπικά

Φορέας Διαχείρισης Πείρου – Παραπειρου και Πατρών Πύργου στο ΔΣ της Δυτικής Αχαΐας

μηχανήματα
Γράφτηκε από Westcity Team
     


Σας προσκαλούμε την Εικοστή Ενάτη (29η) Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  29ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 560/15-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» .Εισηγητής: Καραντζάς Άγγελος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή χρηματοδότησης από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ) 2014-2020) της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ & ΠΟΡΤΩΝ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011041245) και εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΟΤΔ) και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή χρηματοδότησης από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ) 2014-2020) της πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011059646) και εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΟΤΔ) και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 193/2019 απόφαση του ΔΣ με θέμα: ¨Καθορισμός  τελών και προστίμων για την χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου σύμφωνα και με τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου¨.
  Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                  Συζήτηση – Ενημέρωση  σχετικά με την σύσταση φορέα διαχείρισης του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                  Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την  κατασκευής του τμήματος Πατρών – Πύργου του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Τσακώνα.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου (μνημονίου), για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2019-2020.(εξ αναβολής).
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας:.
8.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2019.Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

/* ]]> */