Τοπικά

Τι αποφασίστηκε στη μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτ. Αχαΐας για τη ΔΕΥΑΔ

Γράφτηκε από westcity team
       

Τα σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα στη ΔΕΥΑΔ συζητήθηκαν σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας.

Ο Δήμαρχος, Σπύρος Μυλωνάς έκανε αναλυτική αναφορά στα οικονομικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως η Επιχείρηση βρίσκεται σε χαώδη κατάσταση, ενώ ανακοίνωσε πως η δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να δώσει ένα τέλος στις παθογένειες του παρελθόντος, ζητώντας τη συνεργασία τόσο των δημοτικών παρατάξεων και πρωτίστως των δημοτών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν άμεσα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν με την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ.

Αυτά είναι:

 1. Εκτακτος οικονομικός έλεγχος της ΔΕΥΑΔ, διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας από το 2013 και μετά από ορκωτούς Λογιστές
 2. Ορισμός Π.Ο.Υ., Ταμία, διαχειριστή ενταλμάτων
 3. Εφαρμογή ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής.
 4. Σύναψη σύμβασηςγια επισκευή βλαβών από πέντε τουλάχιστονσυνεργεία, (ένα της ΔΕΥΑΔ και τέσσερα εξωτερικών συνεργατών)
 5. Καθορισμός ευέλικτου διακανονισμού οφειλών, σύσταση κοινωνικού τιμολογίου.
 6. Καθορισμός διαδικασίας υποδοχήςδιαχείρισης των αιτημάτων για επισκευή των βλαβών.
 7. Συνεχής έκδοση λογαριασμών.
 8. Συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία από ένα-δύο υπαλλήλους προς τους πελάτες για εξόφληση των λογαριασμών, ξεκινώντας από τους ψηλότερους λογαριασμούς.
 9. Μετά την παρέλευση των ημερομηνιών εξόφλησης των λογαριασμών να ξεκινήσει η διαδικασία  των διακοπών παροχής νερού σε πελάτες που δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς, εκτός των περιπτώσεων με κοινωνικά προβλήματα.
 10. Έλεγχος των παροχών για κλοπή νερού,αντικανονικές χρήσεις.Διακοπήκαι επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.
 11. Διαγωνισμός για εγκατάσταση αναδόχου καταμέτρησης και των λοιπών εργασιών της παραγράφου Β6.
 12. Ετήσιος καθαρισμός των υδατοδεξαμενών. Επισκευή αντλιοστασίων και λοιπού Η-Μ εξοπλισμού
 13. Άμεση επισκευή των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων του δικτύου.
 14. Εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας του νερού, Χλωρίωση.
 15. Επισκευή του δεύτερου βυτίου και οργάνωση της όλης λειτουργίας των εκκενώσεων. Προκαταβολή είσπραξη των δαπανών εκκενώσεων.
 16. Ολοκλήρωση της επισκευής του Βιολογικού καθαρισμού Κ. Αχαΐας, εγκατάσταση μόνιμου αξιόπιστου αναδόχουγια την λειτουργία του.Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας του από δημότες.
 17. Προκήρυξη για την πρόσληψη επαγγελματία γενικού διευθυντή
 18. Νομική υποστήριξη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ για διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν τόσο με τα δικαστικά όσο και με τα λοιπά τρέχοντα θέματα.
 19. Συνάντηση με εργολάβους και προμηθευτές για τον διακανονισμό των πληρωμών και την συνέχιση της συνεργασίας
 20. Διακανονισμός των οφειλών ΔΕΗ.
 21. Ανάθεση των μελετών ανόρυξης των νέων γεωτρήσεων.
 22. Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, επαφές στην Αθήνα με τα σχετικά Υπουργεία.
 23. Πίεση για πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού
 24. Επαφές για ύδρευση από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου
 25. Επαφές για ύδρευση τουΛαρισσου από το φράγμα του Πηνειού
 26. Ημερίδα στην Αχαγιά και συναντήσεις στις Πρωτεύουσες των τ. Δήμων και κοινοτήτων για τα θέματα ΔΕΥΑΔ.

/* ]]> */