Τοπικά

Γυμνάσιο Λάππα: Το πρώτο Ευρωπαϊκό Γυμνάσιο στη Δυτική Αχαΐα.

Γράφτηκε από Westcity Team
       

Το Γυμνάσιο Λάππα είναι ένα περιφερειακό σχολείο που αποτελείται από 100 μαθητές και 17 εκπαιδευτικούς.

Το σχολείο, το οποίο έχει καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία με τις ποίκιλες και δημιουργικές δράσεις του,τώρα πρωτοπορεί και ευρωπαϊκά. Με επιτυχία υλοποιεί το πρώτο του Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS PLUS με τίτλο:«Είμαστε εδώ. «Είμαστε κοντά. Είμαστε Ευρωπαίοι» «Wearenear. Wearehere. WeareEuropeans» και κωδικό 2018-1-EL01-KA101-046989.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 14 μηνών (01.12.2018 – 30.11.2019) και περιλαμβάνει κύκλους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου, σε θέματα που είναι συνδεμένα με τις ανάγκες ενός επαρχιακού σχολείου. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο μετακινήσεις τεσσάρων συνολικά εκπαιδευτικών.

Η πρώτη μετακίνηση έγινε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στο χρονικό διάστημα 12-18 Μαΐου 2019 και αφορούσε επιμόρφωση σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας νεοεισερχομένων μεταναστών – μαθητών (ICTm-Learning – TeachinginNewly-ArrivedMigrants). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν ο φιλόλογος κ. Λαζανάς Παναγιώτης και ο καθηγητής πληροφορικής κ Κόκκινος Λάμπρος. Οι εκπαιδευτικοί ήρθαν αφενός μεν σε επαφή με το Φινλανδικό εκπαιδευτικό μοντέλο και αφετέρου, αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών με εστίαση σε νεοεισερχόμενους μαθητές που προυσιάζουν αδυναμίες επικοινωνίας με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην προσαρμογή τους στο υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό του σχολείου.

Ηδεύτερημετακίνησηείχετίτλο “howtomakeyourschoolmoreinternational – apractice-basedapproach” καιδιεξήχθηαπό 6 ως 12 Οκτωβρίου 2019 στη πόλη Σάντα Μαρία ντι Φέιρα της Πορτογαλίας, πλησίον του Πόρτο. Οι εκπαιδευτικοί κ Τάτσης Ιωάννης, διευθυντής του σχολείου και ο κ Κόντος Οδυσσέας καθηγητής Τεχνολογίας, ως συμμετέχοντες στην επιμόρφωση, επέστρεψαν με σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στον τρόπο που ένα σχολείο μπορεί να δημιουργήσει ένα σαφές σχέδιο διεθνοποίησης, να αναπτύξει ουσιαστική συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους, και να εκπονήσει με επιτυχία ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας με σχολικές μονάδες ανά την Ευρώπη.

Υπεύθυνος φορέας για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων ήταν ο Φινλανδικός Euneos. Υπήρχε αμοιβαία ικανοποίηση τόσο από το σχολείο μας για την άψογη οργάνωση των επιμορφώσεων, αλλά και από τους επιμορφωτές για τη εποικοδομητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας

Όλα όσα αποκόμισαν οι παραπάνω τέσσερις εκπαιδευτικοί, θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν σημαντική παρακαταθήκη για τη μετέπειτα ευρωπαϊκή προοπτική του σχολείου, καθώς γνώρισαν άλλους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς, εργάστηκαν μαζί, ενημερώθηκαν για ποικίλα εκπαιδευτικά συστήματα και για τον τρόπο λειτουργίας άλλων σχολείων στην Ευρώπη, και γενικά ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα άλλων χωρών. Επιπλέον, ανέπτυξαν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες και γενικά ενίσχυσαν το επαγγελματικό τους προφίλ με την παρουσία και εργασία τους σε ένα διευρυμένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Μετά το πέρας των επιμορφώσεων, απέκτησαν Πιστοποιητικό παρακολούθησης και επίσης, θα τους απονεμηθεί το πτυχίο Europass κινητικότητας.

Νόμιμος εκπρόσωπος του προγράμματος είναι ο Διευθυντής του σχολείου κ. Τάτσης Ιωάννης και υπεύθυνος εκπόνησης και επικοινωνίας του σχεδίου ο κ. Κόντος Οδυσσέας. Όλη η παιδαγωγική ομάδα του σχολείου θεωρεί σημαντικό την διάδοση της επικοινωνίας τέτοιων δράσεων και την κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας με τοπικούς φορείς ή άλλες όμορες σχολικές μονάδες. Για το λόγο αυτό, έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με συμμετοχή εκπροσώπων άλλων σχολείων και τοπικών αρχών, με στόχο την ενημέρωση όχι μόνο για τις δράσεις μας αλλά και με τον τρόπο υλοποίησης ευρωπαϊκών σχεδίων καθώς και προτάσεων συνεργασίας.
Ευελπιστούμε ότι το Γυμνάσιο Λάππα ως το πρώτο Γυμνάσιο στη Δυτική Αχαΐα που υλοποιεί ευρωπαϊκό σχέδιο, θα γίνει πόλος έλξης, με την προσδοκία η ευρύτερη σχολική περιοχή, να αποκτήσει μια νέα δυναμική κάτω από μια πιο διευρυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία.

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας!


/* ]]> */