Τοπικά

“Πράσινες” επιχειρήσεις και ανακύκλωση – Αιτήσεις μέχρι τις 15 Νοεμβρίου

Γράφτηκε από westcity team
    

Την ευκαιρία να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να επενδύσουν στην παραγωγή «πράσινων» προϊόντων έχουν τη δυνατότητα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδος μέσω ειδικής δράσης που βρίσκεται στον «αέρα» από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μικρές μεταποιητικές μονάδες) που έχει παράλληλα στόχο και την ανάπτυξη και στήριξη επιχειρήσεων στον κλάδο της ανακύκλωσης παρουσιάστηκε σήμερατο απόγευμα σε εκδήλωση που έγινε στο Επιμελητήριο Αχαΐας από στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, Β. Αϊβαλή. Όπως είπε, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας & Πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  Πλάτωνας Μαρλαφέκας,  πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο αφορά το ρόλο των επιχειρήσεων και την οικονομία στα νέα δεδομένα.

Όπως επισημάνθηκε, οι στόχοι της δράσης είναι:

-Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.

-Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία

-Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design – Eco Label etc).

-Η προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα.

-Η παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής

-Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και  τις διεθνείς αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης περιβαλλοντικών δεικτών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Για τις «Πράσινες Επιχειρήσεις» επιλέξιμες δαπάνες είναι: Η διαμόρφωση κτιρίων- εγκαταστάσεων, η προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και η πιστοποίηση προϊόντων, ενώ αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις Ανακύκλωσης είναι: διαμόρφωση κτιρίων- εγκαταστάσεων, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη και δαπάνες για το προσωπικό (προσλήψεις, εκπαίδευση, κ.α.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 4.578.324 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

/* ]]> */