Τοπικά

Oρισμός Διοικήσεων σε ΔΕΥΑΔ, ΟΤΑΔ και ΚΕΔΔΥ στο Δημ. Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας

Γράφτηκε από westcity team
       

Την ερχόμενη  Δευτέρα  και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

 

1.                    

Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδος.
  Εισηγητής:Κουνάβης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ.
2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση της με αριθ. 62/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύστασης της ΔΕΥΑ Δυμαίων όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 21012/4124 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και συγκεκριμένα του άρθρου 5 που αφορά τα μέλη του Δ.Σ. από επταμελές σε εντεκαμελές σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4623/2019.
  Εισηγητής:Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δυμαίων (Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων).
  Εισηγητής:Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμό Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.).
  Εισηγητής:Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.).
  Εισηγητής:Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Προέδρου και Εκπροσώπων Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
  Εισηγητής:Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό εκπροσώπων για την Συγκρότηση του  Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
  Εισηγητής:Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τονΟρισμό εκπροσώπων σε Γ.Σ. της ΑΧΑΪΑ Α.Ε.
  Εισηγητής:Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τηνΑποδοχή και διάθεση συνολικού ποσού 94.160,00 ευρώ για κάλυψη γ΄ δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2019.
  Εισηγητής:Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

10.                 Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με τηνΠαραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Λάππα για  διοργάνωση εκδήλωσης από την  Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές.
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά μετο Αίτημα για την παράταση των συμβάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα για τους ωφελούμενους στη δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ νο 8/2018 σε Δήμους και Περιφέρειες.
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τηνΑναγκαιότητα πρόσληψης τριών (3) χειριστών μηχανημάτων έργων και αγροτικού μηχανήματος για χρονική περίοδο έως δύο (2) μήνες.
  Εισηγητής:Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 

 

 

/* ]]> */