Τα νέα της Αγοράς Τα νέα των Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 1.459 ανέργους

Ε.Φ.Κ.Α. , ρύθμιση των 100 δόσεων , Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων , ΕΦΚΑ , σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά , Συνεργάτες Οικονομίας , δήλωση φορολογικού έτους 2016 , πληρωμή αποδοχών εργαζομένων
Γράφτηκε από Westcity Team
   

Hλικίας 18-24 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων. Προτεραιότητα ένταξης επιχειρήσεις που ήδη έχουν υπαχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα 18-24.

Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις

Το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Το πλήθος των ωφελούμενων που θα προσλάβει η επιχείρηση έχει άμεση σχέση με τον αριθμό των θέσεων με πλήρη απασχόληση που υπάρχει ήδη σε αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι επιχείρηση με 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 2 ωφελούμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 9μηνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού περιλαμβάνεται και η αλλαγή του καθεστώς από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Η ενίσχυση που θα λάβει μία επιχείρηση βάσει του προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ποσό επιχορήγησης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού κόστους και δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.880 ευρώ για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στη εταιρεία Συνεργάτες Οικονομίας – Παναγιωτόπουλος

  • Διεύθυνση : Πλατεία Δημοκρατίας 2 , Κάτω Αχαΐα – Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου 15 , Πάτρα
  • Τηλέφωνο: 26930 23400 (Κ. Αχαΐα) – 2610 318141 (Πάτρα)
  • E – mail: info@syneconomy.gr
  • web : syneconomy.gr

Like
Like! Τέλειο Χαχα Ουάου! Λυπάμαι... Έλεος

Σχόλια

/* ]]> */