Τα νέα της Αγοράς Τα νέα των Επιχειρήσεων

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των Αγροτών

Ε.Φ.Κ.Α. , ρύθμιση των 100 δόσεων , Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων , ΕΦΚΑ , σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά , Συνεργάτες Οικονομίας , δήλωση φορολογικού έτους 2016 , πληρωμή αποδοχών εργαζομένων
Γράφτηκε από Westcity Team
   

Η Εταιρεία Συνεργάτες Οικονομίας σας ενημερώνει : 

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των Αγροτών. Συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν :

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Α1. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

«Η δήλωση εισοδήματος Φυσικών προσώπων (Ε1) υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του επόμενου φορολογικού έτους.»
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου,
η δεύτερη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου και
η τρίτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου.
Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Α2. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η δήλωση των νομικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

Το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει την 31/12/20ΧΧ η την 30/06/20ΧΧ.

Η καταβολή του φόρου των νομικών προσώπων γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου ή Ιανουαρίου
η δεύτερη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου ή Φεβρουαρίου
η τρίτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου ή Μαρτίου
η τέταρτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου ή Απριλίου
η πέμπτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου ή Μάιου και
η έκτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου ή Ιουνίου.

Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή της δήλωσης.

Β. Φ.Π.Α.

Οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς (αγροτών) Φ.Π.Α. από 1.1.2017, μπορούν να υποβάλλονται έως και 12.5.2017 εμπρόθεσμα.

«Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, για τον προσδιορισµό του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν µόνο το έτος 2016.»

Όσοι εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 1.1.2017, αλλά πληρούν την ανωτέρω ς προϋπόθεση, μπορούν να προβούν σε δήλωση μεταβολής μετάταξης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών έως και 12.5.2017.
Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής που επιβλήθηκαν στις δηλώσεις έναρξης ή µεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη αγροτών από 1.1.2017 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.

Like
Like! Τέλειο Χαχα Ουάου! Λυπάμαι... Έλεος

Σχόλια

/* ]]> */